Schrijf je nu in! »

De inschrijving is gestart!

Schrijf je nu in! »

FIETS CORONAPROOF MEE IN HET SPOOR VAN DE ROMEINEN

LEADER HOLLAND RIJNLAND

... vrijdag 19 februari, 2021

LEADER: buitenbeentje in subsidieland

Niet overheden, maar het gebied zelf bepaalt aan welke initiatieven subsidie wordt verstrekt. Dit gebeurt aan de hand van een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).

Bij LEADER worden bijzondere, lokale initiatieven over het voetlicht gehaald. LEADER is dus meer dan alleen maar een pot met geld. Het gaat ook om het actief bevorderen van samenwerking tussen ondernemers, burgers, overheden en maatschappelijke organisaties om te komen tot aansprekende en innovatieve projecten.

De regio maakt niet alleen een plan, maar mag het ook zelf uitvoeren. Vertegenwoordigers van de gebiedsorganisaties en overheden, aangevuld met inhoudelijk deskundigen, vormen samen de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG is verantwoordelijk voor de uitvoering van het LEADER programma en voor de beoordeling van subsidieaanvragen.

 

De versterking van de relatie stad – platteland

Het platteland in de regio Holland Rijnland staat onder druk van de stad: er is een enorme behoefte aan (betaalbare) woningen, bedrijventerreinen en infrastructuur. Dit gaat vaak ten koste van het platteland. Het gevaar bestaat deze groene long op termijn helemaal verdwijnt. Dat is in niemands belang, ook niet van de stedeling, die behoefte heeft aan uitloopgebieden waar je nog rust en ruimte kunt vinden. Stad en platteland hebben elkaar nodig en kunnen ook, via onderlinge samenwerking, veel voor elkaar betekenen. Dat is in ieder geval onze vaste overtuiging en ook de reden dat de versterking van de relatie tussen stad en land het hoofdthema van ons programma is.

 

Focus op gezondheid en circulaire economie

Binnen het thema stad – land wordt ingezoomd op twee specifieke onderwerpen: ‘de gezondheid van mens en leefomgeving’ en ‘circulaire economie’. Op het gebied van gezondheid heeft het platteland de stad verschillende dingen te bieden op het gebied van lokaal, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel en als uitloopgebied voor actieve recreatie en bevordering van lichamelijk én geestelijk welzijn.

Circulaire economie gaat over het sluiten van kringlopen, biologisch, technisch én economisch; het creëren van een economie, waarbinnen afval niet meer bestaat, maar reststromen weer de grondstof vormen voor een nieuwe productiecyclus. De LAG ondersteunt initiatieven die de transitie naar het circulaire denken in de regio bevorderen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Lokale Actie Groep, de heer Bart Soldaat, info@leader-hollandrijnland.nl of 06-21292979.

 

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn Platteland