Schrijf je nu in! »

De inschrijving is gestart!

Schrijf je nu in! »

Privacy Policy

FIETS CORONAPROOF MEE IN HET SPOOR VAN DE ROMEINEN

Privacy statement Just Cycle organisator van de Hollandse Limes Classic 

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevensOm wederzijds vertrouwen tussen jou en Just Cycle (hierna JC) te scheppen willen we je op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.  

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens. 

JC is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.  

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn de gegevens die door jou zijn verstrekt: naam en mailadres.  

De momenten waarop we je persoonsgegevens verwerken.  

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het beantwoorden van berichten (vragen en/of andere opmerkingen) die zijn ingestuurd via de website (middels inschrijfformulier) 

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het beantwoorden van een bericht. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we:  

– Je kunnen beantwoorden na een ingediend bericht via ons contactformulier; 

 – Eventuele geschillen kunnen behandelen.  

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd  

JC verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derde partijen. Wel maakt JC in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt. In alle gevallen zorgt JC ervoor dat deze derde partijen voldoende waarborgen geven op het gebied van privacy en beveiliging.  

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig  

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Na afloop van deze termijn zorgt RS ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.  

Je hebt verschillende rechten als het gaat om je persoonsgegevens  

  1. Je hebt het recht op een verzoek te doen op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens; 
  2. Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik doorJCvan je gegevens voor bepaalde doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere omstandigheden aan jouw kant;  
  3. Je hebt recht opdataportabiliteit. Dit betekent dat je een verzoek kan doen datJC je gegevens aan een derde partij verstrekt. Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door JC in algemene zin, zowel bij JC als bij Autoriteit persoonsgegevens.  

Als je een verzoek doet, beoordeelt JC allereerst of je verzoek in behandeling wordt genomen als we je identiteit kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.  

Als JC het verzoek in behandeling heeft genomen, is er een aantal situaties waarin het verzoek kan worden geweigerd. JC zal een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als JC het verzoek afwijst, wordt schriftelijk gemotiveerd waarom niet aan het verzoek wordt voldaan. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een beslissing op een verzoek tot inzage, correctie verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl  

Op de website van de HollandseLimesClassic staan links naar websites van derden  

Op de website staan meerdere links naar websites van derde partijen. JC wil je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via de JC website bezoekt. JC draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.  

Vragen 

Heb je vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement of over hoe JC omgaat met persoonsgegevens, dan kan je deze richten aan: N.toonen@justcycle.nl  

Wijzigingen Privacy Statement 

JCbehoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in beleid