Stichting Promotie 
Hollandse Limes 

Stichting Promotie 
Hollandse Limes 

Stichting Promotie 
Hollandse Limes 

Nu de Neder-Germaanse Limes sinds 2021 is toegevoegd aan de UNESCO-werelderfgoedlijst is dit een belangrijk moment om de Hollandse Limes structureel op de kaart te zetten. Teveel mensen in Nederland hebben nog nooit gehoord van de Hollandse Limes en alle bijzondere schatten die hierin verborgen liggen. Samen met een groot aantal partners is dit het moment om door te pakken en de naamsbekendheid te vergroten. We zoeken de samenwerking met verschillende instanties die al actief bezig zijn met de promotie en proberen alles te verbinden door middel van verschillende activiteiten met landelijke uitstraling.

Doelstelling
Het doel van de stichting is het promoten van de Hollandse Limes en al haar verborgen schatten en het vergaren van meer (naams)bekendheid hiervoor.

Beheer en besteding vermogen
De inkomsten die de stichting genereert zijn uitsluitend bedoeld om de activiteiten te kunnen financieren. De stichting heeft geen winstoogmerk en de winst van de activiteiten zal ten goede komen aan Limes-gerelateerde projecten. De komende jaren is dit de realisatie van het bouwen van een romeinse strijdwagen en het project Roman Pottery Old/new.

Het bestuur van de stichting Hollandse Limes is verantwoordelijk voor het beheer van de stichting en dus ook het beheer van het vermogen. In dit geval is de penningmeester dus verantwoordelijk voor het beheren van het vermogen van de stichting. Jaarlijks wordt een jaarrekening opgemaakt waarin de penningmeester financiële verantwoording zal afleggen.

Voorzitter: Jeroen Plemp
Secretaris en penningmeester: Leen van Zwieten
Bestuurder: Gert-Jan Pruijn

Contact
Wil je meer weten over het werk van de Stichting Promotie Hollandse Limes? Je kan ons bereiken via info@promotiehollandselimes.nl.