DEELNEMERSREGLEMENT
Algemeen De Hollandse Limes Classic: een geweldige fietstocht over de Hollandse Limes, dat sinds dit jaar op de Unesco Werelderfgoedlijst staat. Deelnemers fietsen op 17 juni terug in de tijd en fietsen langs de grens van het voormalige Romeinse Rijk. Op de fiets ontdek wat er over is van reusachtige forten, proef je typisch Romeinse koffie en word je vanaf de (race) fiets verrast door onze bijzondere geschiedenis. Een uniek én sportief dagje uit in eigen land. De Hollandse Limes Classic is een open evenement waar iedereen (minimale leeftijd is 12 jaar) zich voor kan inschrijven. Het is een toertocht, geen wedstrijd. Graag vragen we je deze gedachte gedurende het gehele evenement bij te dragen en hiernaar te handelen. Tevens conformeert elke deelnemer zich bij inschrijving aan onderstaand regelement. Wanneer de regels niet worden nageleefd door een/de deelnemer(s) kan de organisatie overgaan tot het nemen van maatregelen gericht op de veiligheid van de overige deelnemers en het evenement. Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van foto’s en video’s gemaakt tijdens de Hollandse Limes Classic.

1. Recreatief | Doel 

De Hollandse Limes Classic is een recreatief fietsevenement zonder wedstrijdelement.

2. Het parcours
Het parcours is te vinden op de website van het Evenement. De lengte van de routes varieert van 30 kilometer tot 300 kilometer. Voor de langere routes is het belangrijk om voldoende training in de benen te hebben.

3. De spelregels

Wijze van voortbeweging: Deelnemer dient zich fietsend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours. Hij dient als Deelnemer herkenbaar te zijn. Het karakter van de tocht is niet dat van een wedstrijd, maar dat van een toertocht met deelnemers die een mooie dag op de fiets willen beleven. Geef elkaar dan ook voldoende ruimte. Maak waar mogelijk zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare fietspaden. Indien geen fietspad aanwezig, rij je zover mogelijk rechts op de weg. Altijd maximaal twee personen naast elkaar, gun tegenliggers voldoende ruimte. Deelname aan de fietstocht is op eigen risico. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de dag van het evenement tenminste de minimumleeftijd van 12 jaar heeft bereikt. Is Deelnemer jonger dat 16 jaar op de dag van het evenement? Dan dient deze te fietsen onder begeleiding van een volwassene.

4. Start & Finish
De start en de finish van de Hollandse Limes Classic 2023 zijn op landgoed Hooge Burch, op het terrein van Ipse de Bruggen.
Actuele informatie over de starttijden krijgen de deelnemers per mail toegestuurd. Er wordt gestart op basis van aanwezigheid.

5. Het dragen van een helm is verplicht
Tijdens je deelname aan de lange tocht van 100km is het dragen van een fietshelm verplicht. Overige deelnemers wordt geadviseerd om een valhelm te dragen, maar dit is niet verplicht.

6. Mobiele telefoon
De ervaring leert dat het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets te vaak tot valpartijen leidt. We vragen je met klem tijdens het fietsen geen gebruik te maken van je mobiele telefoon.

7. Bevoorrading onderweg: 
Neem voldoende eten en drinken mee voor onderweg. Er zijn onderweg ook tussenstops waar je kunt genieten van versnaperingen. Na afloop is er horeca aanwezig (kosten voor eigen rekening).

8. De start
Startplaats: het is niet toegestaan elders te starten dan op de door de Organisator aangegeven startplaats bij Museumpark Archeon. Vertrek: deelnemers aan de 300 kilometer route vertrekken vanaf 05.00 uur. De overige afstanden starten in de rest van de ochtend. Actuele informatie over de starttijden krijgen de deelnemers per mail toegestuurd. Startvolgorde: Er wordt gestart op basis van aanwezigheid.

9. Overige bepalingen
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht. Het zich laten begeleiden door motorvoertuigen, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen. Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook. Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in fietskleding naar de start te komen. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan de natuur, eigendommen van anderen en geen afval achterlaat. Tevens is wildplassen verboden.

10. Aanvullende maatregelen in het kader van COVID-19 De organisatie volgt ten alle tijden de actuele maatregelen van de overheid en zal de op het moment van het evenement geldende maatregelen dus volgen. Daarbij gelden in ieder geval de volgende maatregelen: Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen had: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Houd rekening met medeweggebruikers en andere deelnemers.

11. Overige gevallen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.